Uznanie záväzku na náhradu škody

Alternatívny názov: Uznanie náhrady škody

Popis: Ponúkame Vám vzor dohody, v ktorom zamestnávateľ uznáva svoj záväzok na náhradu škody voči zamestnávateľovi.

vložené: 8.marca 2010 15:53
zobrazené: 10809

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC, a.s.
Nábrežná 8
815 02 Bratislava
IČO:12345678

Róbert Vážny
Prievozská 25
842 12 Bratislava
r.č.123456/0987

Uznanie záväzku k náhrade škody

Vo vašej spoločnosti som podľa pracovnej zmluvy zo dňa 1.9.2009 zamestnaný ako strážnik objektu. V deň nástupu do práce som podpísal dohodu o zodpovednosti.

Dňa 5. januára 2010 bolo pri inventúre za mojej prítomnosti zistené manko v hodnote 600 Eur. S uvedenou čiastkou a jej vyčíslením súhlasím a uvedomujem si, kde som urobil chybu pri skladaní jedného z kamiónov.

Podľa vyššie uvedenej dohody o zodpovednosti za škodu na zverených hodnotách uznávam čiastku 600 Eur za svoj dlh a zaväzujem sa túto čiastku uhradiť vo forme splátok a to tak, aby mi účtovníčka vždy z výplatnej pásky strhla čiastku 20 Eur každý mesiac, prvá splátka bude uhradená 1.3.2010.

V Bratislave dňa 9.2.2010

Róbert Vážny

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa