Dohoda o zodpovednosti za stratu zverenej veci

Alternatívny názov: Zodpovednosť zamestnanca za zverenú vec

Popis: Stiahnite si vzor zmluvy - dohody, v ktorej sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú na zodpovednosti v prípade, že príde k strate alebo poškodeniu zverenej veci- chráni zamestnávateľa a jeho majetok.

vložené: 8.marca 2010 15:27
zobrazené: 8300

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o zodpovednosti za stratu zverenej veci

ABC, a.s.,
Nábrežná 8
842 12 Bratislava
IČO:12345678

ako zamestnávateľ

a

Róbert Vážny
Prievozská 25
851 02 Bratislava
r.č.123456/0987

ako zamestnanec.

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa 1.9.2009 je pán Róbert Vážny, zamestnaný ako robotník a to pri stroji zvanom ohýbačka plechu v ABC a. s.

Pre riadny výkon svojej práce musí mať k dispozícii špeciálny druh stroja s počítačom zn. WR Oklon, v hodnote 26 000 Eur, ktorý na základe tejto dohody, dnes od zamestnávateľa preberá. Stroj je poistený a pán Róbert Vážny tiež. Na základe tejto ceny sme pánu Vážnemu zaplatili školenie v Nemecku, ako jedinému zamestnancovi našej firmy.

Zamestnanec zodpovedá za stratu alebo poškodenie zvereného predmetu v prípade, že nepreukáže, že škoda nebola spôsobená jeho zavinením.

V záujme bezpečného uloženia zvereného predmetu zaručí zamestnávateľ jeho zabezpečenie obmedzeným prístupom na pracovisko iba pre Róberta Vážneho a kamerovým systémom. Vstup na pracovisko bez jeho vedomia nebude možný. V rámci týchto opatrení budú vchodové dvere vybavené novým zámkom s alarmovým systémom. Kľúč od tohto zámku bude vlastniť iba pán Róbert Vážny a zamestnávateľ.

Všetky strany súhlasia s podmienkami tohto dohovoru a tým to potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 15.októbra 2009

ABC a.s.
zamestnávateľ
Róbert Vážny
zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa