Potvrdenie o výške príjmu zamestnanca

Alternatívny názov: Vyhlásenie súhlasu s výškou príjmu zamestnanca

Popis: Ponúkame vám vzor potvrdenia, v ktorom zamestnávateľ potvrdzuje výšku príjmu zamestnanca.

vložené: 13.augusta 2010 16:23
zobrazené: 54310

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zamestnávateľ:
ABC, s.r.o
Romanova 8, 896 25 Bratislava
IČO: 1236458
Zastúpená: Ing. Peter Pekný
Zamestnanec:
Ján Mladý
Letná 89, 256 14 Trnava
r.č. 569625/9852
Vec: Potvrdenie o výške príjmu zamestnanca

Zamestnávateľ potvrdzuje, že zamestnáva Jána Mladého od 3.4.2010 na dobu neurčitú, ako skladníka vo svojej firme.

Výška príjmu zamestnanca:
Čistý mesačný príjem: 900,- EUR
Slovom: Deväťsto eurV Bratislave, dňa 5.8.2010

…………………………
Ing. Peter Pekný
(zamestnávateľ)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa