Žiadosť o zrušenie zrážok zo mzdy

Alternatívny názov: Zrušenie zrážok za závodné stravovanie

Popis: Vyberte si vzor žiadosti o zrušenie zrážok zo mzdy, ktoré odvádza zamestnávateľ z platu zamestnanca za závodné stravovanie z dôvodu, že už sa stravovať nebude.

vložené: 31.augusta 2010 12:31
zobrazené: 8764

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

Žiadosť o zrušenie zrážok zo mzdy

Dňa 01.01.2010 sme so zamestnávateľom uzatvorili dohodu o zrážkach zo mzdy na závodné stravovanie. Čiastka predstavovala 25,- EUR za každý kalendárny mesiac.

Týmto Vás žiadam, aby ste zrážky zo mzdy od 01.09.2010 zrušili, pretože už nebudem využívať služby závodnej jedálne.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.
S prianím pekného dňa

Ján Vážny
zamestnanec

V Bratislave, dňa 20.08.2010

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa