Žiadosť o zrušenie vyslania na pracovnú cestu

Alternatívny názov: Žiadosť, aby zamestnanec nemusel odísť na pracovnú cestu

Popis: Vyberte si vzor žiadosti o zrušenie vyslania na pracovnú cestu zamestnávateľom, pretože zamestnanec nemôže vycestovať z rodinných dôvodov.

vložené: 31.augusta 2010 10:24
zobrazené: 3552

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Jana Vážna
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žiadosť o zrušenie vyslania na pracovnú cestu

Bez môjho súhlasu som bola pokynom môjho nadriadeného dňa 25.08.2010 vyslaná na pracovnú cestu do Košíc v dňoch 02.09. až 06.09.2010.

Týmto Vás žiadam o zrušenie môjho vyslania na túto pracovnú cestu, pretože sa starám o svoju vážne chorú matku a v prípade, že odídem, sa o ňu nebude mať kto postarať.


V Bratislave, dňa 25.08.2010

Jana Vážna
zamestnankyňa

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa