Žiadosť o kratší pracovný čas

Alternatívny názov: Žiadosť o skrátenie pracovného času

Popis: Ponúkame vám vzor žiadosti o skrátenie pracovného času, v ktorej zamestnanec uvádza aj dôvody svojej žiadosti.

vložené: 12.augusta 2010 11:37
zobrazené: 8063

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC, s.r.o.
Dolnozemská 20
895 25 Bratislava
IČO: 9875698

Jaroslav Pekný
Romanova 15
895 78 Bratislava
r.č.: 599875/9856


Vec: Žiadosť o kratší pracovný čas

Vo vašej spoločnosti vykonávam prácu strážnika objektu na základe uzavretej pracovnej zmluvy z dňa 1.7.2005. V tejto zmluve je stanovená týždenná pracovná doba.

Moja matka sa v dôsledku vážnej dopravnej nehody stala dočasne imobilnou, z toho dôvodu sa o ňu dlhodobo a sústavne starám. Týmto Vás žiadam o skrátenie pracovného času na 5 hodín denne a to od 15:00 do 20:00, keďže v tomto čase sa o ňu stará moja manželka.

V Bratislave, dňa 12.augusta 2010

................................
Jaroslav Pekný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa