Okamžité zrušenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov

Alternatívny názov: Okamžitá výpoveď zamestnanca kvôli zdravotným problémom

Popis: Nájdite si vzor okamžitého zrušenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca z dôvodu zdravotných problémov, pretože zamestnávateľ nereagoval na predloženú lekársku správu.

vložené: 31.augusta 2010 15:03
zobrazené: 31676

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Okamžité zrušenie pracovného pomeru

V akciovej spoločnosti pracujem ako strážnik objektu na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy

Dňa 01.08.2010 som Vám odovzdal lekársku správu zo dňa 10.07.2010. Podľa tejto správy nemôžem vykonávať ďalej dohodnutú prácu, bez toho aby prišlo k závažnému ohrozeniu môjho zdravotného stavu.

Vzhľadom na skutočnosť, že som do dnešného dátumu nedostal žiadnu reakciu na moju žiadosť, ani som nebol v lehote 15 dní zaradení na inú vhodnú pracovnú pozíciu okamžite ruším pracovný pomer podľa ustanovenia § 71 ZP.

V Bratislave dňa 31.08.2010

Ján Vážny
zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa