Žaloba o zaplatenie príplatku za prácu v noci

Alternatívny názov: Žiadosť o doplatenie za prácu v noci

Popis: Nájdite si vzor žaloby, ktorú podáva zamestnanec ako žalobca za to, že mu zamestnávateľ ako žalovaná firma neuhradila príplatok za prácu v noci, za ktorú mu príplatok patrí.

vložené: 3.septembra 2010 10:06
zobrazené: 2502

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.123456/7890
Žalovaná:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Žaloba o zaplatenie príplatku za prácu v noci

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
V mesiaci jún 2010 ma žalovaná firma požiadala o odpracovanie 10 nočných zmien v rámci plnenia mimoriadnej objednávky pre zahraničného zákazníka. Žiadosti som vyhovel.

Čl. 2

2.1
Za odpracované nočné zmeny mi patrí príplatok vo výške 10% priemerného platu. Za 10 zmien je výška príplatku rovná čiastke 300,- EUR. Dňa 20.07.2010 som vyplatenie tohto príspevku písomne vyžadoval od žalovanej firmy. Žalovaná firma na moju písomnú požiadavku doteraz nereagovala.

Čl. 3

3.1
Na základe vyššie uvedených dôvodov preto navrhujem vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Žalovaná firma má povinnosť vyplatiť žalobcovi čiastku rovnajúcu sa 300,- EUR a súčasne uhradiť náklady vzniknuté v spojení s týmto súdnym konaním. Úhrada musí byť prevedená najneskôr do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave, dňa 31.08.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch žalobcu
Výsluch svedka Miroslava Pekného pod adresou žalovanej firmy
Prípis zo dňa 20.07.2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa