Žaloba o určenie, že neprítomnosť zamestnanca v práci nie je neospravedlnenou absenciou

Alternatívny názov: Žaloba o uznanie lekárskej správy za neprítomnosť v zamestnaní

Popis: Ponúkame vzor žaloby o určenie, že zamestnanec nemá neospravedlnenú absenciu v práci, ale predložil lekársku správu, ktorú si žiada uznať.

vložené: 6.septembra 2010 16:22
zobrazené: 3161

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Prievozská 25
852 02 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890
Žalovaná:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Žaloba o určenie, že neprítomnosť zamestnanca v práci nie je neospravedlnenou absenciou

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
S odôvodnením, že som mal v dňoch 04. a 05.07.2010 dve neospravedlnené smeny mi žalovaná firma krátila dovolenku v dĺžke štyroch dní.

Čl. 2

2.1
Vzhľadom na fakt, že som svoju neprítomnosť v práci ospravedlnil, nebol postup žalovanej firmy správny. Firme som predložil potvrdenie môjho ošetrujúceho lekára, kde bolo uvedené, že som dňa 04.07.2010 pri ceste do práce utrpel úraz a to formou dopravnej nehody, na základe ktorej som musel byť oba dni v nemocničnom ošetrení.

Čl. 3

3.1
Navrhujem preto vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Rozhoduje sa, že neprítomnosť žalobcu v práci v dňoch 4. a 5. júla 2010 nie je neospravedlnenou absenciou. Žalovanej firme sa ukladá povinnosť uhradiť žalobcovi náklady spojené s týmto konaním, ktorých čiastka sa rovná sume 33,- EUR, náklady budú uhradené najneskôr do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave, dňa 04.09.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch žalobcu
Výsluch žalovanej
Potvrdenie lekára zo dňa 04.07.2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa