Žaloba o priznanie nemajetkovej ujmy

Alternatívny názov: Žaloba o sexuálnom obťažovaní na pracovisku

Popis: Nájdite si vzor žaloby o priznanie nemajetkovej ujmy v dôsledku sexuálneho obťažovania zamestnankyne zo strany jej nadriadeného.

vložené: 6.septembra 2010 15:47
zobrazené: 8061

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobkyňa:
Jana Vážna
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaná:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Žaloba o priznanie nemajetkovej ujmy

Správny poplatok vo výške33,- EUR uhradený bankovým prevodom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Podľa pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa 01.06.2002 pracuje žalobkyňa v žalovanej spoločnosti na pozícii osobnej asistenta.

Čl. 2

2.1
Dňa 06.05.2002 navrhol žalobkyni jej nadriadený zamestnanec Miroslav Pekný zaradenie na vyššiu funkciu a súčasne zvýšenie platu. Podmienkou tohto pracovného postupu bolo vyhovenie milostným požiadavkám nadriadeného zamestnanca.

2.2
Túto ponuku žalobkyňa neprijala a nadriadenému zamestnancovi svoje stanovisko oznámila. Dôsledkom jej konania bola skutočnosť, že povýšenie nebolo uskutočnené a základná mzda žalobkyne bola dokonca znížená o 40,- EUR.

Čl. 3

3.1
Napriek snahe žalobkyne o utajenie sa na pracovisku táto informácia rozniesla. V dôsledku toho sa niektorí jej nadriadení a spolupracovníci začali voči žalobkyni správať so zjavným opovrhnutím a tým bola zásadným spôsobom znevážená jej povesť i autorita. S ohľadom na fakt, že žalobkyňa viedla tím štyroch podriadených pracovníčok, jej postavenie v zamestnaní bolo neúnosné. Z týchto dôvodov sa rozhodla ukončiť so žalovanou spoločnosťou pracovný pomer a z firmy odísť. Psychická a pracovná nemajetková ujma, ktorá jej vznikla týmto neprofesionálnym správaním Miroslava Pekného bola vyčíslená na hodnotu 1600,- EUR, úhradu tejto čiastky vyžaduje žalobkyňa od žalovanej firmy.

Čl. 4

4.1
Žalobkyňa sa s vyššie uvedenými faktami i s požiadavkou na odškodnenie obrátila na žalovanú firmu. Tá však neprejavila žiadny záujem o vyrovnanie a na požiadavku nereagovala.

Čl. 5

5.1
Na základe vyššie uvedených faktov navrhuje žalobkyňa vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Žalovanej firme sa ukladá povinnosť vyplatiť žalobkyni čiastku 1600,- EUR a uhradiť náklady vzniknuté v súvislosti s týmto súdnym konaním. Úhrada musí byť uskutočnená do troch dní od dátumu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 06.09.2010

Jana Vážny
žalobkyňa

Dôkaz:
Pracovná zmluva zo dňa 01.06.2002
Výsluch žalobkyne
Výsluch svedkyne Lenky Malej, pod adresou žalovanej firmy
Písomná žiadosť zo dňa 06.05.2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa