Žaloba o náhradu škody utrpenej pri odvracaní škody

Alternatívny názov: Žiadosť o náhradu škody od zamestnávateľa

Popis: Nájdite si vzor žaloby od zamestnanca ako žalobcu o náhradu škody, ktorá mu vznikla pri odvracaní škody na majetku firmy a tá mu túto čiastku odmieta zaplatiť.

vložené: 6.septembra 2010 13:47
zobrazené: 2395

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Nábrežná 14
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.123456/7890
Žalovaná:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO:12 345 678
Žaloba o náhradu škody utrpenej pri odvracaní škody

Súdny poplatok vo výške 20,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
V žalovanej spoločnosti som zamestnaný v pracovnom pomere ako strážnik objektu. V dôsledku nedbanlivosti iného zamestnanca vypukol dňa 02.06.2010 na dvore žalovanej firmy rozsiahli požiar. Podarilo sa nám s kolegom zabrániť značným škodám na majetku žalovanej tým, že sme spoločným zásahom požiar uhasili.

Čl. 2

2.1
Behom tejto činnosti som však stratil svoj snubný prsteň, ktorý som zdedil po rodičoch. Prsteň mal hodnotu 120,- EUR. Žalovaná však na moju žiadosť o náhradu tejto čiastky nereagovala aj keď sa to stalo, keď som sa jej snažil zachrániť majetok.

Čl. 3

3.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Povinnosť žalovanej spoločnosti uhradiť žalobcovi čiastku 120,- EUR vrátane nákladov na toto konanie, najneskôr do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 05.09.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch žalobcu
Výsluch svedka Miroslava Pekného pod adresou žalovanej firmy
Prípis zo dňa 15.06.2010
Potvrdenka o hodnote snubného prsteňa
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa