Žiadosť o vrátenie plnení poskytnutých podľa kvalifikačnej dohody

Alternatívny názov: Žiadosť o vrátenie peňazí, ktoré zamestnávateľ poskytol na školné zamestnanca

Popis: Nájdite si vzor žiadosti, aby zamestnávateľ, ktorý dal predčasne výpoveď zaplatil plnenie poskytnuté zamestnávateľom na jeho školné, pretože nedodržal dohodu o dĺžke pracovného pomeru.

vložené: 9.septembra 2010 10:18
zobrazené: 5313

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/789

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ

Žiadosť o vrátenie plnení poskytnutých podľa kvalifikačnej dohody

V uzavretej Klasifikačnej dohode ste sa zaviazal, že v našej akciovej spoločnosti zotrváte v pracovnom pomere minimálne po dobu nasledujúcich štyroch rokov po dátume ukončenia štúdia na strednej priemyselnej škole. V pracovnom pomere ste mal zostať minimálne do 03.06.2010, pretože k ukončeniu štúdia prišlo dňa 03.06.2006.

Váš pracovný pomer skončil ku dňu 03.03.2010 na základe Vami podanej výpovedi zo dňa 03.01.2010. Váš dôvod nie je žiadnym z tých, pre ktoré b nevznikla Vaša povinnosť uhradiť vynaložené náklady. Z tohto dôvodu žiadame o vrátenie náhrady platu rovnajúcu sa výške priemerného zárobku za 70 dní po 8,- EUR. Celkom teda ide o čiastku 560,- EUR. Tieto náklady uhraďte najneskôr do 03.09.2010. V priebehu určovania tejto čiastky sme už zohľadnili časť odpracovaného záväzku od 03.06.2006 do 3.3.2010.

V prípade, že stanovenú čiastku neuhradíte v uvedenej dobe, sme pripravení domáhať sa svojho nároku súdnou cestou.

V Bratislave dňa 01.07.2010

Ing. Miroslav Pekný
ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa