Prevedenie na inú prácu

Alternatívny názov: Preradenie zamestnanca na inú funkciu v práci

Popis: Vyberte si vzor prevedenia na inú prácu od zamestnávateľa z dôvodu, že so zamestnancom bolo začaté trestné konanie za nedbanlivosť pri plnení pracovných úloh.

vložené: 8.septembra 2010 14:02
zobrazené: 6218

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ

Prevedenie na inú prácu

Prácu pomocného údržbára vykonávate od 01.06.2002 na základe pracovnej zmluvy.

Pre podozrenie z trestného činu nedbanlivosti pri plnení pracovných úloh, ktorého ste sa mal dopustiť v auguste 2010 a ktoré malo za následok závažnú poruchu hlavného výrobného lisu, bolo proti Vám začaté trestné konanie.

Vzhľadom k tejto skutočnosti Vás od 01.09.2010 prevádzame podľa ustanovenia Zákonníka práce na prácu upratovača do dielní až do doby právoplatného skončenie trestného konania.

V Bratislave, dňa 30.08.2010

Ing. Miroslav Pekný, konateľ
ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa