Oznámenie zamestnanca, že nemá vytvorené potrebné pracovné podmienky

Alternatívny názov: Oznámenie zamestnávateľovi, že v práci nie je odstránená vada, ktorá spôsobuje nevhodné pracovné pod

Popis: Nájdite si vzor oznámenia zamestnanca, že v zamestnaní nebola odstránená porucha, ktoré spôsobuje, že nemá vytvorené potrebné pracovné podmienky

vložené: 8.septembra 2010 15:26
zobrazené: 3763

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný

Jana Vážna
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
vedúca skladu

Oznámenie zamestnanca, že nemá vytvorené potrebné pracovné podmienky

Ja, Jana Vážna som uzavrela spoločne so zamestnancami predajne dohodu o spoločnej zodpovednosti zo dňa 15.08.2010.

Vzhľadom k technickým poruchám na počítači, kde je uvedený tovar na sklade, ktorý ovplyvňuje presnosť počtu kusov zeleniny a odbery na predajňu som bola nútená na túto skutočnosť upozorniť zástupkyňu vedúceho predajne slečnu Máriu Malú dňa 25.08.2010. I napriek mojej urgencii nebola do dnešného dňa porucha odstránená.

Podľa uvedenej dohody o zodpovednosti Vám týmto oznamujem uvedenú poruchu a žiadam o nápravu.

Na základe sťažnosti zo dňa 25.08.2010 budem nútená v prípade zistenia schodku použiť tento dokument ako dôkazný materiál v konaní o náhradu škody, s poukázaním na možnosť, že škoda bola spôsobená úplne alebo sčasti bez môjho zavinenia.

V Bratislave dňa 05.09.2010

Jana Vážna
zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa