Oznámenie o zastavení výplaty mesačnej náhrady za stratu na zárobku poskytovanom zamestnávateľom

Alternatívny názov: Zrušenie náhrady mzdy za stratu mzdy kvôli pracovnej neschopnosti

Popis: Nájdite si vzor oznámenia o tom, že zamestnávateľ prestáva vyplácať zamestnancovi náhradu mzdy za pracovný úraz a následnú pracovnú neschopnosť, pretože dosiahol dôchodkový vek a z firmy odchádza.

vložené: 8.septembra 2010 13:15
zobrazené: 2651

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ

Oznámenie o zastavení výplaty mesačnej náhrady za stratu na zárobku poskytovanom zamestnávateľom

Od 01.10.2008 sme Vám v dôsledku pracovného úrazu, ktorý ste utrpel 10.03.2008 pri výkone Vášho povolania, poskytovali náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vo výške 20,- EUR mesačne od 01.10.2008.

Od 1. 10. 2010 zastavujeme poskytovanie ďalších náhrad vzhľadom k tomu, že ste dňa 05.09.2010 dosiahol vek 65 rokov a tým i našu firmu opúšťate a idete do dôchodku.

V Bratislave, dňa 08.09.2010

Ing. Miroslav Pekný
ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa