Oznámenie o krátení dovolenky

Alternatívny názov: Oboznámenie zamestnanca, že mu zamestnávateľ skrátil nárok na dovolenku

Popis: Ponúkame vzor oznámenia o krátení dovolenky zamestnanca zo strany zamestnávateľa, pretože bez ospravedlnenia nenastúpil na pracovnú smenu.

vložené: 8.septembra 2010 12:23
zobrazené: 4598

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ

Oznámenie o krátení dovolenky

V roku 2010 ste vyčerpal dovolenku v plnom rozsahu, na ktorý Vám vznikol nárok podľa ZP za uvedené obdobie, teda celkom 30 pracovných dní dovolenky.

Podľa našich záznamov ste 4. a 6. augusta zameškal bez ospravedlnenie pracovné smeny. Dovolenku Vám za každú takto zameškanú smenu krátime o dva dni, celkom ide o štyri dni Vašej dovolenky.

Vzhľadom na skutočnosť, že ste týmto stratil nárok na štyri dni dovolenky, požadujeme od Vás vrátenie náhrady mzdy za túto dovolenku v celkovej čiastke 70,- EUR. Táto dlžná čiastka je splatná najneskôr do 30.09.2010.

V Bratislave dňa 07.09.2010

Ing. Miroslav Pekný
ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa