Dohoda o zapožičaní náradia

Alternatívny názov: Písomná dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom o pozičaní náradia

Popis: Potrebujete si od zamestnávateľa zapožičať náradie na výkon Vašej práce? Dohoda o zapožičaní náradia a jej ponúkaný vzor sa Vám bude určite hodiť!

vložené: 7.septembra 2010 13:10
zobrazené: 10282

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zamestnávateľ:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
zastúpená: Miroslav Pekný
Zamestnanec:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Dohoda o zapožičaní náradia

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa 01.06.2002 je pán Ján Vážny zamestnaný ako robotník vo firme ABC a.s.

Vyššie uvedený zamestnanec týmto potvrdzuje prevzatie elektrickej vŕtačky pre výkon práce.

Zamestnanec zodpovedá za stratu alebo poškodenie zvereného predmetu v prípade, že nepreukáže, že škoda nebola spôsobená jeho zavinením.

V záujem bezpečného uloženia zvereného predmetu po pracovnej dobe, zabezpečí zamestnávateľ možnosť jeho uloženia do uzamykateľnej skrini na pracovisku. Prístup do uzamykateľnej skrine bude mať iba zamestnanec.

V Bratislave dňa 06.09.2010

Ján Vážny
zamestnanec
Miroslav Pekný, ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa