Návrh na zrušenie výživného

Alternatívny názov: Návrh na začatie konania o zrušení výživného

Popis: Nájdite vzor návrhu na začatie konania o zrušení výživného, v ktorom navrhovateľ uvádza dôvody na zrušenie.

vložené: 17.augusta 2010 15:40
zobrazené: 28975

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava 1
Záhradnícka 20
896 66 Bratislava

Navrhovateľ:
Lukáš Pekný
Letná 20, 569 66 Bratislava
r. č.: 1256987/8888
Matka neplnoletej:
Mária Pekná
Nábrežná 10, 896 66 Bratislava
r. č.: 1020366/8963
Neplnoletá:
Jana Pekná
Nábrežná 10, 896 66 Bratislava
r. č.: 123456/8962
Vec: Návrh na začatie konania o zrušení výživného

Čl.1

1.1
S matkou neplnoletej Jany Peknej som bol rozvedený na Okresnom súde Bratislava 1 na základe rozsudku, ktorý nadobudol platnosť dňa 12.5.2005.

1.2
Neplnoletá bola zverená do starostlivosti matky a mne bolo stanovené výživné vo výške 100,- EUR mesačne do rúk matky.

Čl.2

2.1
Neplnoletá Jana Pekná študuje na strednej škole v Bratislave, ktorá jej sprostredkovala brigádnickú dohodu s fotografickou agentúrou a neplnoletá si takýmto spôsobom privyrába mesačne 300,- EUR.

2.2
Na základe toho som usúdil, že neplnoletá je schopná sama si platiť školné.

Čl.3

3.1
Navrhujem preto vydanie tohto rozsudku:
Okresný súd Bratislava 1 ruší Lukášovi Peknému mesačnú povinnosť voči Márii Peknej platiť výživné na neplnoletú Janu Peknú.

V Bratislave, dňa 17. augusta 2010

................................
Lukáš Pekný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa