Návrh na zahájenie konania o zníženie výživného

Alternatívny názov: Návrh na súd, aby bolo znížené výživné na dieťa

Popis: Ponúkame vzor návrhu k súdu, aby zahájil konanie o zníženie výživného pre otca z dôvodu, že dcéra pracuje na základe brigádnickej dohody a má tak dostatočný príjem.

vložené: 3.novembra 2010 10:13
zobrazené: 8584

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Navrhovateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Matka:
Mária Vážna
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Dcéra:
Martina Vážna
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 123123/1234
Návrh na zahájenie konania o zníženie výživného

T r o j m o

Čl. 1

1.1
S matkou Martiny Vážnej sme boli rozvedení Okresným súdom Bratislava I. rozsudkom, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom 03.04.2006.

1.2
Dcéra bola zverená do starostlivosti matke a mne bolo stanovené výživné vo výške 100,- EUR mesačne k rukám matky.

Čl. 2

2.1
Martina Vážna študuje už na strednej škole v Bratislave, ktorá jej sprostredkovala brigádnickú dohodu s fotografickou agentúrou a týmto spôsobom si dcéra privyrába mesačne 530,- EUR.

2.2
Z týchto dôvodov som usúdil, že dcére nemusím platiť 100,- EUR výživné a chcel by som túto čiastku znížiť.

Čl. 3

3.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Okresný súd Bratislava I. Jánovi Vážnemu znižuje výživné na Martinu Vážnu vo výške 20,- EUR mesačne k rukám matky Márie Vážnej.

V Bratislave dňa 02.11.2010


Ján Vážny
navrhovateľ

Dôkaz:
- potvrdenie zamestnávateľa Martiny Vážnej o zárobku
- výsluch dcéry Martiny Vážnej

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa