Návrh na výživné pre nerozvedenú matku maloletej

Alternatívny názov: Návrh na súd o zvýšenie výživného

Popis: Ponúkame radu, ako spísať návrh na výživné a jeho zvýšenie, ak manželia nie sú rozvdení, ale spolu nežijú a majú maloleté dieťa.

vložené: 3.novembra 2010 12:10
zobrazené: 11329

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobkyňa:
Mária Vážna
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Návrh na výživné pre nerozvedenú matku maloletej

T r o j m o

Čl. 1

1.1
So žalovaným som 01.02.2002 uzatvorila manželstvo, z ktorého sa nám narodila dcéra Lucia Vážna.

Čl. 2

2.1
Žalovaný si po 8 rokoch manželstva našiel inú priateľku, ku ktorej sa odsťahoval. Žalovaný na dcéru prispieva 33,- EUR mesačne.

2.2
S dcérou sme žalovaného žiadali, aby sa k nám vrátil, ale žalovaný nám oznámil, že sa bude ženiť a domov sa už nevrátil.

Čl. 3

3.1
Dcéra je v prvej triede na základnej škole v Bratislave, na jej žiadosť som dcéru prihlásila do baletného krúžku, hudobného krúžku a do jazykového krúžku. Môj mesačný zárobok predstavuje 600,- EUR a tento plat nestačí na zaplatenie nájomného, stravy do domácnosti a školských pomôcok pre dcéru.

3.2
Žalovaného som žiadala, či by nám nemohol finančne vypomôcť a platiť svojej dcére nepovinné krúžky, ale žalovaný odmietol s odôvodnením, že potrebuje peniaze na svadbu a potom na novú rodinu.

Čl. 4

4.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Žalovaný je povinný platiť mesačne k rukám matky maloletej 100,- EUR a to od 01.11.2010.

V Bratislave dňa 29.10.2010

Mária Vážna
žalobkyňa

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa