Návrh na povolenie uzavrieť manželstvo

Alternatívny názov: Žiadosť na súd o povolenie manželstva pred dovŕšením plnoletosti

Popis: Nájdite si návrh k súdu o povolenie uzavrieť manželstvo medzi maloletými účastníkmi, so súhlasom rodičov.

vložené: 7.mája 2010 16:06
zobrazené: 14418

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Navrhovateľka:
Denisa Vážna, maloletá
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Otec maloletej:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Matka maloletej:
Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Návrh na povolenie uzavrieť manželstvo

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.

Čl. 1

1.1
Bývam spoločne so svojimi rodičmi v byte 2+1 v dome, ktorého vlastníkmi sú rodičia. Som študentkou 3. ročníka Strednej poľnohospodárskej školy v Bratislave. V decembri 2009 som dovŕšila vek 18 rokov.

Čl. 2

2.1
S Miroslavom Pekným, nar. 07.02.1989, ktorý je zamestnaný v pobočke Slovenskej sporiteľne a.s. v Bratislave, som sa zoznámila pre rokom. Väčšinu voľného času trávime spolu a rozumieme si veľmi dobre. Náš hlboký a citový vzťah je vzájomný. V súčasnosti som v 5. Mesiaci tehotenstva. Sobáš by sme chceli uzavrieť z dôvodu, aby sa dieťa, na ktoré sa obaja tešíme, narodilo v usporiadanej a úplnej rodine.

Čl. 3

3.1
So sobášom súhlasia i moji rodičia a v podkrovnom dome dokončujú úpravy bytu 1+1, aby sme sa mohli po svadbe nasťahovať. Môj snúbenec je schopný rodinu finančne zabezpečiť, pretože jeho príjem predstavuje sumu približne 670,- EUR mesačne.

Čl. 4

4.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Povoľuje sa, aby maloletá Denisa Vážna, dcéra Jána Vážneho a Márie Vážnej, rod. Nemcovej, uzavrela manželstvo s Miroslavom Pekným, nar. 07.02.1989, bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, synom Daniela Pekného a Jany Peknej.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Denisa Vážna
navrhovateľka

Dôkaz
Občiansky preukaz
Výsluch maloletej navrhovateľky
Výsluch Miroslava Pekného
Tehotenský preukaz
Výsluch rodičov maloletej
Potvrdenie o príjmu Miroslava Pekného
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa