Poukážka

Alternatívny názov: Zmluvný poukaz

Popis: Vyberte si vzor poukážky, v ktorej sa účastníci dohodnú na splatení dlhu istým zmluvne a presne dohodnutým spôsobom.

vložené: 16.marca 2010 15:38
zobrazené: 10685

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Účastníci:
Ján Vážny

Nábrežná 25, 841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Miroslav Pekný

Prievozská 12, 852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

Juraj Nemec

Kukučínova 86, 842 02 Bratislava
r.č. 147258/3690
Poukážka

Podľa kúpnej zmluvy zo dňa 20.11.2009 má Ján Vážny pohľadávku voči Jurajovi Nemcovi vo výške 200,- EUR s dátumom splatnosti 20.03.2010.

Podľa zmluvy o pôžičke zo dňa 15.12.2009, má Ján Vážny dlh u Miroslava Pekného vo výške 250,- EUR, ktorý je povinný splatiť najneskôr do 15.05.2010.

Týmto Ján Vážny splnomocňuje Miroslava Pekného, aby si vybral celú čiastku 200,- EUR u Juraja Nemca, ktorého oprávňuje k vydaniu tejto čiastky do rúk Miroslava Pekného, ktorému túto sumu poukazuje.

Miroslav Pekný poukážku prijíma a čiastku 200,- EUR u Juraja Nemca vyberie.

Juraj Nemec sa zaväzuje vydať čiastku 200,- EUR k rukám Miroslava Pekného.

V Bratislave 10.03.2010

Ján Vážny
účastník

Miroslav Pekný
účastník

Juraj Nemec
účastník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa