Žiadosť o vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych z notárskej zápisnice

Alternatívny názov: Žiadosť k notárovi o vydanie potvrdenia

Popis: Stiahnite si vzor žiadosti na potvrdenie, v ktorom vám notár potvrdí, že ste mu dali istú sumu peňazí na úschovu za určitým účelom, čo vyplýva z notárskej zápisnice.

vložené: 15.marca 2010 15:07
zobrazené: 8407

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vážený pán
JUDr. Ján Vážny, notár
Nábrežná 25, 841 04 Bratislava

Žiadosť o vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych z notárskej zápisnice

Vážený pán notár,

prosím Vás, aby ste mi poslal potvrdenie o tom, že som Vám 20.11.2009 dal
10 000,-- Eur (slovom desaťtisíc Eur) do notárskej úschovy za účelom, aby ste túto sumu peňazí dal pánovi Jurajovi Nemcovi, bytom Holubyho 15, 852 02 Bratislava. A o tom, že keď ste sa snažil kontaktovať pána Nemca, tak márne a nepodarilo sa menovanému sumu peňazí predať.

Potvrdenie potrebujem k ďalšiemu právnemu postupu voči pánovi Nemcovi, ktorý tvrdí, že som sa nepokúsil si svoj dlh uhradiť.

V Bratislave 10.03.2010

Miroslav Pekný
Prievozská 12, 821 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa