Žiadosť o spísanie notárskej zápisnice o osvedčení

Alternatívny názov: Žiadosť o určenie termínu k notárskemu zápisu

Popis: Vyberte si vzor žiadosti na určenie termínu k notárskemu zápisu o osvedčení napr. o zaplatení dlhu

vložené: 15.marca 2010 15:25
zobrazené: 9658

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vážený pán
JUDr. Ján Vážny, notár
Nábrežná 25, 841 01 Bratislava

Žiadosť o spísanie notárskej zápisnice o osvedčení

Vážený pán notár,

týmto Vás žiadam o poslanie termínu, aby som sa mohol dostaviť na spísanie notárskeho zápisu, v ktorom osvedčíte moje prehlásenie o tom, že som splatil svoj dlh voči Jurajovi Nemcovi, bytom Jarná 95, 852 02 Bratislava.

V Bratislave 10.03.2010

Miroslav Pekný
Prievozská 12, 821 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa