Návrh na zápis do obchodného registra

Alternatívny názov: Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra

Popis: Nájdite vzor návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, v ktorom sú uvedené základné informácie o spoločnosti - sídlo,predmet podnikania či spoločníci.

vložené: 23.augusta 2010 13:07
zobrazené: 8483

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Anna Silná, Nábrežná 10, 896 33 Bratislava

Okresný súd Bratislava 1
Obchodný register
Hlavná 50
917 83 Bratislava

VEC: Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným Bella s. r. o. do obchodného registra.

Spoločenskou zmluvou spísanou a podpísanou dňa 18. júna 2010 sme založili spoločnosť s ručením obmedzeným – Bella s. r. o. v súvislosti s čím navrhujeme vykonanie nasledujúceho zápisu do obchodného registra:

Obchodné meno:
Bella s. r.o.
Sídlo:
Romanova 12, 896 66 Bratislava
Predmet podnikania:
- predaj kvetín a dekoračného materiálu
- predaj darčekových predmetov
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
- poradenská činnosť v oblasti kvetov
- viazanie kvetov a výroba vencov
- aranžérske a kvetinárske služby
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- predaj kvetov, kvetinárskych výrobkov a potrieb, darčekov a žartovných predmetov, bytových a drobných doplnkových výrobkov zo skla a keramiky a rezaných , sušených a črepníkových kvetov
- donášková služba

Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:
Anna Silná, Nábrežná 10, 896 33 Bratislava
Spoločníci:
Anna Silná, Nábrežná 10, 896 33 Bratislava
Jana Silná, Nábrežná 10, 896 33 Bratislava
Vklady spoločníkov:
Alena Silná 6 600,- EUR
Jana Silná 6 600,-EUR
Rodné číslo:
Alena Silná 885129/5555
Jana Silná 689669/5696
V Bratislave, dňa 22.augusta 2010

......................
Alena Silná
......................
Jana Silná

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa