Výpoveď zmluvy o povinnom zmluvnom poistení z dôvodu vyradenia vozidla

Alternatívny názov: Vzor výpovede poistnej zmluvy, ktorá sa podáva v prípade vyradenia vozidla z evidencie

Popis: Vyberte si vzor výpovede poistnej zmluvy na PZP v prípade, že poistník vozidlo vyradil z evidencie a zaniká mu tak poistná zmluva.

vložené: 21.mája 2010 10:06
zobrazené: 5432

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Poistiteľ:
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Poistník:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Výpoveď zmluvy o povinnom zmluvnom poistení z dôvodu vyradenia vozidla

Čl. 1

1.1
Žiadam o výpoveď poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia č. 123456789 „z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie“.

1.2
Originál doklad o dĺžke trvania poistenia a dĺžke bezškodového priebehu mi prosím zašlite na vyššie uvedenú adresu.

Čl. 2

2.1
Nespotrebované poistné mi prosím vráťte na môj účet č. 123456/1100 alebo poštovou poukážkou.

V Bratislave, dňa 15.05.2010

S pozdravom

Ján Vážny
poistník

Prílohy:
-protokol o uložení značiek do depozitu
-protokol o ekologickej likvidácie
-dokument potvrdzujúci vyradenie vozidla z evidencie
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa