Výpoveď zmluvy o povinnom zmluvnom poistení dohodou, bez udania dôvodu

Alternatívny názov: Výpoveď zmluvy na povinné zmluvné poistenie

Popis: Nájdite si vzor výpovede zmluvy o povinnom zmluvnom poistení, ktorú podáva poistník poisťovni bez udania dôvodu výpovede - dohodou.

vložené: 21.mája 2010 10:56
zobrazené: 17013

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Poistiteľ:
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Poistník:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Výpoveď zmluvy o povinnom zmluvnom poistení č. 123456 dohodou, bez udania dôvodu

Čl.1

1.1
Žiadam o výpoveď poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia č. 123456 dohodou k dátumu 25.06.2010

1.2
Originál doklad o dĺžke trvania poistenia a dĺžke bezškodového priebehu mi prosím zašlite na vyššie uvedenú adresu.

Čl. 2

2.1
Nespotrebované poistné mi prosím vráťte na môj bankový účet č. : 123456789/1100 alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedenú adresu.


V Bratislave, dňa 10.05.2010

S pozdravom

Ján Vážny
poistník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa