Výpoveď zmluvy na PZP z dôvodu zmeny vlastníka vozidla

Alternatívny názov: Ukončenie povinného zmluvného poistenia z dôvodu zmeny vlastníka vozidla

Popis: Nájdite si vzor výpovede poistnej zmluvy na povinné zmluvné poistenie z dôvodu, že motorové vozidlo, na ktoré je poistka určená, zmenilo vlastníka.

vložené: 21.mája 2010 12:26
zobrazené: 15934

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Poistiteľ:
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Poistník:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Výpoveď zmluvy na PZP č. 123456 z dôvodu zmeny vlastníka vozidla

Čl.1

1.1
Žiadam o výpoveď poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia č. 123456 podľa ustanovení zákona z dôvodu zmeny vlastníka vozidla k najbližšiemu možnému dňu ukončenia.

1.2
Originálny doklad o dĺžke trvania poistenia a dĺžke bezškodového priebehu mi prosím zašlite na vyššie uvedenú adresu.

Čl. 2

2.1
Nespotrebované poistné mi prosím zašlite na môj účet č. 123456789/1100 alebo poštovou poukážkou.

V Bratislave, dňa 15.05.2010

S pozdravom

Ján Vážny
poistník


Prílohy:
-Kópia kúpnej zmluvy
-Kópia veľkého technického preukazu so záznamom nového vlastníka vozidla
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa