Odhlásenie motorového vozidla z poisťovne pri predaji vozidla

Alternatívny názov: Výpoveď poistnej zmluvy z dôvodu predaja vozidla

Popis: Vyberte si vzor výpovede a odhlásenia motorového vozidla z poisťovne z dôvodu, že majiteľ dané vozidlo, na ktoré mal uzavreté povinné zmluvné poistenie, predal.

vložené: 23.augusta 2010 12:37
zobrazené: 19589

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Odhlásenie motorového vozidla z poisťovne z dôvodu predaja vozidla

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Plynárenská 7/C
824 79 Bratislava

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.123456/7890

Výpoveď poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia č. 9876543210

Z dôvodu odhlásenia z evidencie motorových vozidiel SR vo Vašej poisťovni poisteného motorového vozidla dávam výpoveď vyššie uvedenej poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia vozidla ku dňu 31.08.2010.

 značka vozidla: Škoda Octavia Combi
 evidenčné číslo: BA123AA

Súčasne Vás žiadam o:

 prevod finančných prostriedkov nespotrebovaného poistného na číslo účtu: 123456789/0900

Za doterajšie služby Vám ďakujem.

S pozdravom

Ján Vážny
žiadateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa