Žiadosť o zverenie do opatery

Alternatívny názov: Návrh na zverenie dieťaťa do opatery

Popis: Stiahnite si Žiadosť o zverenie dieťaťa do opatery zadarmo.

vložené: 16.augusta 2011 15:38
zobrazené: 29642

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Malý, Muškátová 13, 902 01 Pezinok

Okresný súd Pezinok
M. R. Štefánika 40
902 01 Pezinok

Ku Sp. Zn. 1C-111/222

VEC: Žiadosť o zverenie dieťaťa do opatery


Matka:
Anna Malá (rod. Krištúfková)
Krivá 56, 902 01 Pezinok
r. č.: 815515/8596
Otec:
Ján Malý
Muškátová 13, 902 01 Pezinok
r. č.: 800817/7777
Nezletilý:
Kristián Malý
Krivá 56, 902 01 Pezinok
r. č.: 010330/7786
Čl. 1

1.1. S matkou nezletilého Kristiána sme boli rozvedení na Okresnom súde v Pezinku dňa 2. 5. 2010. Syn bol zverený do starostlivosti matky, súd mi vymeral výživné na syna vo výške 100 Eur.

Čl. 2

2.1. So synom máme veľmi dobrý vzťah, vyzdvihujem ho zo školy, často u mňa chce přespávat a zveril sa mi, že sa nerád zdržuje doma, pretože si nerozumie s novým priateľom svojej matky. Bývam 5 minút pomalej chôdze od školy Kristiána.

2.2. Navrhol som matke nezletilého Kristiána aj Kristiánovi, aby sa Kristián presťahoval ku mne. Matka nesúhlasila, ale syn s nadšením prijal moju ponuku a sám povedal, že so svojou matkou a jej priateľom nechce bývať.

Čl. 3

3.1. Navrhujem preto, aby súd vydal tento

r o z s u d o k:

Nezletilý Kristián Malý sa zveruje do Patery otca, Jánovi Malému. Matka si syna môže vyzdvihnut každý nepárny víkend v mesiaci, každé Vianoce sa s otcom včas dohodne, kde bude syn tráviť sviatky.
Matka nezletilého platiť výživné otcovi nebude.

V Pezinku dňa 4. 3. 2011
…………………………….
Ján Malý

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa