Žiadosť o zmenu mena alebo priezviska

Alternatívny názov: Zmena mena alebo priezviska

Popis: Nosíte hanlivé meno alebo priezvisko a chcete to zmeniť? Stiahnite si žiadosť o zmenu mena alebo priezviska.

vložené: 18.augusta 2011 14:48
zobrazené: 6840

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ľutujeme, ale náhľad nie je k dispozícii

Vzor na stiahnutie obsahuje tieto údaje, ktoré musíte vyplniť:

-meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby, ktorej sa žiadosť týka, a dátum a miesto uzavretia manželstva, ak osoba je ženatý muž alebo vydatá žena,
-miesto trvalého pobytu v SR, miesto posledného trvalého pobytu v SR alebo miesto obvyklého pobytu v cudzine osoby, ktorej sa žiadosť týka,
-meno alebo priezvisko, ktoré si osoba, ktorej sa žiadosť týka, zvolila,
-meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia manžela alebo maloletých, ak sa vzťahuje zmena priezviska aj na tieto osoby,
-údaj o štátnom občianstve osoby, ktorej sa žiadosť týka,
-odôvodnenie žiadosti

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa