Žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku

Alternatívny názov: Žiadosť o kúpu pozemku za účelom stavby

Popis: Vyberte si vzor žiadosti o odkúpenie stavebného pozemku od príslušného mestského úradu, v ktorej vysvetľuje žiadateľ aj účel kúpy.

vložené: 7.júla 2010 12:47
zobrazené: 30969

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Miestny úrad Bratislava – Ružinov
Stavebné oddelenie
Mierová 21
827 05 Bratislava 212

ABC a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 123456789
Zastúpená: Ján Vážny, konateľ
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka 1234/A
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 123456789/0900

Žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o odkúpenie pozemku č. 12345 uvedeného na LV 123/12 v katastrálnom území mesta Bratislava – Staré Mesto na účely podnikania a výstavby novej pobočky našej firmy.

Odôvodnenie: Naša spoločnosť chce na predmetnom pozemku vybudovať skladové a prevádzkové priestory, čím prispeje k väčšej občianskej vybavenosti, vytvorí dostatočný počet nových pracovných miest.

Za kladnú odpoveď vopred ďakujeme.

V Bratislava, dňa 01.07.2010

Ján Vážny
ABC a.s.
žiadateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa