Žaloba na ochranu osobnosti

Alternatívny názov: Žaloba z dôvodu poškodenia mena

Popis: Žaloba na ochranu osobnosti vám pomôže ochrániť dobré meno a povesť. Stiahnite si jej vzor zadarmo.

vložené: 11.augusta 2011 16:32
zobrazené: 10628

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Malý, Muškátová 13, 902 01 Pezinok

Krajskému súdu v Bratislave
Zahradnícka 10
813 66 Bratislava

VEC: Žaloba na ochranu osobnosti

Žalobca:
Ján Malý
Muškátová 13, 902 01 Pezinok
Žalovaný:
Meno Priezvisko
Adresa trvalého bydliska
I.

Žalovaný o mne prehlasuje, že udržujem známosť s .................................. Naposledy tak učinil na firemnom večierku dňa ............................... v ........................... .
Dôkaz: výsluch účastníkov
Výsluch svedkov ........................................... .

II.

Žalovaný uvádzaním tohto nepravdivého údaja pred mojimi spolupracovníkmi ohrozuje moju povesť a môj pokojný rodinný život.

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

r o z s u d k u :

Žalovaný je povinný zdržať sa tvrdenia o žalobcovi, že udržuje známosť s ............................
Žalovaný je povinný odvolať svoje tvrdenie o známosti žalobcu s ............................ a žalobcovi sa ospravedlniť písomne listom doručeným žalobcovi do 30 dní od právnej moci rozsudku.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady právneho konania do 3 dní od právnej moci rozsudku.

V Pezinku, 4. 3. 2011

.................................
Ján Malý

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa