Výpoveď poistnej zmluvy

Alternatívny názov: Skončenie poistného vzťahu výpoveďou

Popis: Vyberte si vzor výpovede poistnej zmluvy, ktorou sa ruší poistný vzťah za dodržania zákonných podmienok voči poisťovne

vložené: 12.marca 2010 13:44
zobrazené: 10393

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Poistenec

Meno a priezvisko:
Ulica, číslo domu:
PSČ, mesto:
Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
Poisťovňa

Názov:
Sídlo (ulica):
PSČ, mesto:
ABC, a. s.
Prievozská 14
821 02 Bratislava
Výpoveď poistnej zmluvy číslo 158/2009 z 1. 3. 2009

V súlade s ustanovením § 800 ods.1 Občianskeho zákonníka žiadam o výpoveď poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ku koncu poistného obdobia.

Súčasne žiadam o zaslanie dokladu o škodovom priebehu poisteného vozidla za predchádzajúce obdobie na uvedenú kontaktnú adresu.

V Bratislave dňa 10.03.2010

S pozdravom

Ján Vážny
poistenec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa