Potvrdenie o vypožičaní motorového vozidla

Alternatívny názov: Písomné potvrdenie, že majiteľ požičal svoje motorové vozidlo

Popis: Vyberte si vzor potvrdenia, že ste ako majiteľ vozidla toto požičali inej osobe na konkrétny účel a na presne dohodnuté časové obdobie.

vložené: 2.júna 2010 16:35
zobrazené: 12397

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Potvrdenie o vypožičaní motorového vozidla

Potvrdzujem, že som

pánovi Miroslavovi Peknému, nar. 25.07.1980, bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava,

požičal na dobu od 01.05.2010 do 31.08.2010 osobný automobil značky Škoda Octavia štátnej poznávacej značky BA123AE pre všetky cesty v rámci Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 01.05.2010

Ján Vážny
majiteľ vozidla

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa