Petícia

Alternatívny názov: Písomná prosba alebo žiadosť obyvateľov

Popis: Vyberte si vzor petície, čo je listina, ktorou sa podpísaní občania obracajú vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na orgány verejnej moci s návrhmi, žiadosťami, výzvami a pod.

vložené: 10.augusta 2010 15:34
zobrazené: 41017

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný úrad Breznov
Odbor školstva
Odbor financií

Petícia
za zachovanie malotriednej školy v Rakytníku

My, podpísaní obyvatelia obce Rakytník, žiadame Obvodný úrad v Breznove, aby nedopustil zatvorenie Základnej školy v Rakytníku a premiestnenie jej žiakov do základných škôl v meste Breznov.

Rozhodnutím o ukončení činnosti školy najviac uškodíte našim deťom, ktoré budú musieť dochádzať do 7 až 9 kilometrov vzdialených škôl v meste Breznov. Argument úspory financií nemôže mať prednosť pred bezpečnosťou šesť až desaťročných detí, ktoré budú nútené cestovať do školy autobusovým spojom a v meste prechádzať cez niekoľko nebezpečných križovatiek.

V Rakytníku dňa 10.08.2010

Petíciu podávajú:
Mária Vážna, Nábrežná 4, 876 54 Rakytník – poverená na zastupovanie v styku s orgánom
vybavujúcim petíciu
Miroslav Pekný, Horná 14, 876 54 Rakytník
Juraj Nemec, Horná 5, 876 54 Rakytník
Počet priložených podpisových hárkov: 9

Por. číslo Meno Priezvisko Ulica Č. domu Mesto Podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa