Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Alternatívny názov: Zrušenie trvalého pobytu zo strany občana

Popis: Ponúkame vzor oznámenia, ktoré dáva Ohlasovňa pobytu na základe toho, že občan podal návrh na zrušenie svojho trvalého pobytu a za nový sa považuje obec resp. mestská časť.

vložené: 11.júna 2010 15:25
zobrazené: 7518

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Bratislava I. v Bratislave na návrh občana (vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti)podľa § 7 ods. 1 písm. e (dôvod podľa písm. d) až g) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

01.06.2010 trvalý pobyt

Jánovi Vážnemu, narodeného 02.05.1981, predtým bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Bratislava I. mestská časť Staré Mesto.

V Bratislave, dňa 25.05.2010

Miroslav Pekný
Ohlasovňa pobytu Bratislava I.
(odtlačok pečiatky a podpis)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa