Odpoveď na inzerát

Alternatívny názov: Odpoveď na pracovnú ponuku

Popis: Nájdite vzor odpovede na inzerát, ktorého predmetom je ponuka pracovného miesta.

vložené: 17.augusta 2010 15:01
zobrazené: 20995

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
XYZ, s.r.o.
Personálne oddelenie
Letná 25, 896 66 Bratislava
IČO: 123456

Boris Silný
Nábrežná 12, 789 99 Trnava
r. č.: 556985/8888

Vec: Odpoveď na inzerát práce

Dobrý deň,
na internetovej stránke www.praca.sk ponúkate prácu na pozíciu vedúceho oddelenia v sklade. Túto som už vykonával v období rokov 2000 – 2003. Ovládam aj počítačový program Sklad, ktorý sa na skladoch bežne používa.
V zamestnaní som samostatný, rýchlo sa učím a rád pracujem v kolektíve.

V prílohe posielam životopis, ktorý vyžadujete. Na osobný pohovor som k dispozícii kedykoľvek Vám to vyhovuje.

S úctou

................................
Boris Silný

V Trnave, dňa 17.augusta 2010

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa