Návrh na ustanovenie tzv. kolízneho opatrovníka maloletému dieťaťu

Alternatívny názov: Určenie majetkového opatrovníka maloletému

Popis: Vyberte si vzor návrh na ustanovenie tzv. kolízneho opatrovanie maloletému dieťaťu na súd na zastupovanie práv v jeho majetkových záležitostiach, konkrétne pri zámene nehnuteľnosti.

vložené: 27.augusta 2010 09:53
zobrazené: 14735

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na ustanovenie tzv. kolízneho opatrovníka maloletému dieťaťu

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 11
812 44 Bratislava

Rodičia:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
a
Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Maloletá dcéra:
Jana Vážna
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
nar. 20.05.1993
Návrh na ustanovenie opatrovníka na zastupovanie maloletej dcéry
pri uzavretí zámennej zmluvy

I.

Ján Vážny a Mária Vážna, rod. Nemcová sme bezpodielovými spoluvlastníkmi 4-izbového rodinného domu s príslušenstvom č. 14 na Nábrežnej ul. v Bratislave a parcely č. 1234 vo výmere 150 m2 kat. úz. Bratislava Staré Mesto. Dom je takmer nový, dokončený v marci v roku 2009.

Dôkaz:
Výpis z listu vlastníctva č. 12345/01 Katastrálneho úradu v Bratislave
Rozhodnutie o kolaudácii domu

II.

Naša dcéra mal. Jana Vážna po starej matke Júlie Nemcovej zdedila starší 3-izbový dom (chalupu) v Záhorskej Bystrici č. 25 na Potočnej ulici, do ktorého je potrebné urýchlene investovať väčšiu finančnú sumu, aby mohol byť naďalej užívania schopný.

Dôkaz:
Spis D 123456 Okresného súdu v Bratislava I

III.

Keďže maloletá dcéra nemá žiadne financie na investovanie do domu v Záhorskej Bystrici, rozhodli sme sa, že jej pomôžeme tak, že náš nový dom v Bratislave na Nábrežnej ulici č. 14 vymeníme za dcérin starý dom v Záhorskej Bystrici, ktorý zrenovujeme a potom sa doňho sami nasťahujeme. Dcéra má pred vydajom, takže nový dom bude môcť užívať so svojou rodinou.

IV.

Pretože pri uzavretí predmetnej zámennej zmluvy dochádza k stretnutiu záujmov medzi nami ako rodičmi a našou maloletou dcérou, žiadame, aby jej súd ustanovil (kolízneho) opatrovníka, ktorý ju bude pri uvedenom právnom úkone zastupovať. Navrhujeme, aby za opatrovníka bola ustanovená krstná matka maloletej Martina Pekná rod. Vážna, bytom Mýtna 8, 853 01 Bratislava, r.č. 123123/7890.

Dôkaz:
Výsluch krstnej matky maloletej Martiny Peknej

V.

Navrhujeme, aby súd vydal toto

u z n e s e n i e :

Súd ustanovuje mal. Jane Vážnej, nar. 20.05.1993 opatrovníčku Martinu Peknú, rod. Vážnu, nar. 12.01.1960, bytom Mýtna 8, 853 01 Bratislava, ktorá bude maloletú zastupovať pri uzavretí zámennej zmluvy medzi rodičmi maloletej a maloletou, predmetom ktorej bude zámena domov č. 14 na Nábrežnej ul. v Bratislave, ktorého spoluvlastníkmi sú Ján Vážna a Mária Vážna, a č. 25 na Potočnej ulici v Záhorskej Bystrici, ktorého vlastníčkou je maloletá Jana Vážna.

V Bratislave dňa 20.08.2010

Ján Vážna
otec maloletej
Mária Vážna
matka maloletej

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa