Ukončenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby

Alternatívny názov: Vypovedanie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb

Popis: Ponúkame vám vzor ukončenia zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb vo výpovednej lehote zo strany poskytovateľa sociálnych služieb.

vložené: 27.augusta 2010 16:11
zobrazené: 11492

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dobrý anjel, a.s.
Prístavná 33
852 02 Bratislava
IČO: 987654321
Spisová značka: 1234AB
Zastúpená: Milan Silný
Č. účtu: 123456/2020

Pavol Pekný
Nábrežná 22
089 66 Bratislava
R. č.: 123456/8389

Ukončenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby

V zmysle článku 5.2 Záverečné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zo dňa 01.02.2010 spoločnosť Dobrý anjel, a.s., ako poskytovateľ sociálnych služieb, odstupuje od tejto zmluvy bez udania dôvodu s dvojmesačnou výpovednou lehotou, teda k 01.04.2010.

V Bratislave, dňa 31. marca.2010

S pozdravom


..............................
Milan Silný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa