Odstúpenie od kúpnej zmluvy na objednaný tovar

Alternatívny názov: Odstúpenie od zmluvy

Popis: Ponúkame vám vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy na objednaný tovar, v ktorom kupujúci uvádza aj dôvod svojho odstúpenia.

vložené: 25.augusta 2010 12:46
zobrazené: 9936

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Adresa predávajúceho:
Mgr. Anna Jurová – JURA, s.r.o.
Hlavná 12
896 22 Bratislava

Adresa kupujúceho:
Jana Pekná
Dolnozemská 58
874 55 Bratislava

Vec: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na objednaný tovar

Dolu podpísaná Jana Pekná, odstupujem od zmluvy č.123 uzatvorenej s podnikateľským subjektom Mgr. Anna Jurová – JURA, s.r.o. v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Touto zmluvou bol objednaný tovar – 30 ks červených ruží, 50 ks bielych tulipánov a 10 červených gerber.
Dôvod odstúpenia od zmluvy je ten, že plánovaná oslava, na ktorú boli tieto kvety určené, sa zo zdravotných dôvodov zrušila.
Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: 123456/7070, bankové spojenie: OTP Banka, s.r.o.
Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

S pozdravom

................................
Jana Pekná

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa