Odstúpenie autora od licenčnej zmluvy

Alternatívny názov: Zrušenie licenčnej zmluvy zo strany autora

Popis: Ponúkame vzor odstúpenia od licenčnej zmluvy zo strany autora, ktorý zmenil svoje presvedčenie o použití diela, na ktoré poskytol licenciu.

vložené: 22.marca 2010 13:38
zobrazené: 4927

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Odosielateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Adresát:
Reklamná agentúra s.r.o.
Prievozská 14
852 02 Bratislava
p. Miroslav Pekný
riaditeľ
Odstúpenie autora od licenčnej zmluvy

Vážený pán riaditeľ,

na základe § 47 Autorského zákona odstupujem týmto od licenčnej zmluvy, ktorej predmetom je vytvorenie audiovizuálnej nahrávky s námetom Ľudia a zem, uzatvorenej v Vašou firmou dňa 1.2.2010 z dôvodu zmeny môjho presvedčenia.

Vzhľadom k tomu, že som vytvorené dielo odovzdal v stanovenom termíne, aby mohlo byť použité v rámci benefičnej akcie Globálne otepľovanie ako názorný príklad, aké dôsledky môže mať ľudské konanie, k čomu ale nakoniec vôbec neprišlo, získal som presvedčenie, že uverejnenie diela bude viesť k inému účelu, ako bolo pôvodne dohodnuté. Táto skutočnosť ma utvrdila v myšlienke, že by som vo vydaní diela nechcel pokračovať.

Žiadam preto, aby ste vzali na vedomie, že od hore uvedenej zmluvy odstupujem.

V Bratislave dňa 10. 03. 2010

Ján Vážny
autor

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa