Uplatnenie dedičského práva druha poručiteľky

Alternatívny názov: Uplatnenie práva na dedenie pre druha poručiteľky

Popis: Vyberte si vzor uplatnenia dedičského práva, v ktorom sa práva na dedenie domáha druh zosnulej, ktorý s ňou žil v spoločnej domácnosti.

vložené: 6.apríla 2010 11:52
zobrazené: 5491

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vážený pán
JUDr. Juraj Nemec
Notársky úrad
Mýtna 18
852 02 Bratislava

Uplatnenie dedičského práva druha poručiteľky

Konanie o dedičstve po Jane Vážnej, naposledy bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2010

Ako súdny komisár ste bol Okresným súdom Bratislava I. poverený vykonaním právnych úkonov v hore uvedenom dedičskom konaní.

Týmto by som Vás chcel upozorniť, že hore uvedená poručiteľka so mnou žila od roku 1987 v spoločnej domácnosti. Keď ochorela, ja jediný som sa o ňu staral. Tým som bol nútený dať výpoveď v práci, aby som sa vo všetkých smeroch mohol o ňu postarať, takže som zabezpečoval domácnosť, obstarával som lieky, vozil poručiteľku na pravidelné lekárske prehliadky a iné.

Z tohto dôvodu uplatňujem svoje dedičské právo v tretej skupine dedičov vedľa poručiteľkiných súrodencov.
Žiadam preto, aby som bol pozvaný k ďalším úkonom uskutočnených v rámci dedičského konania.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žiadateľ
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa