Návrh na zapečatenie bytu poručiteľa

Alternatívny názov: Žiadosť o zapečatenie bytu

Popis: Nájdite vzor návrhu na zapečatenie bytu poručiteľa, o ktoré žiada dedič z dôvodu, že by majetok po poručiteľovi mohol byť rozkradnutý.

vložené: 31.augusta 2010 10:58
zobrazené: 4568

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
JUDr. Pavol Pekný
Hlavná 10
896 66 Bratislava

Lukáš Silný
Letná 28
896 66 Bratislava

Vec: Konanie o dedičstve po Anne Silnej, naposledy bytom v Bratislave, Nábrežná 10, ktorá zomrela 15.7.2010

Okresný súd Bratislava 1 mi oznámil, že Vás poveril ako súdneho komisára prevedením úkonu v konaní o dedičstve po mojej vyššie uvedenej matke.

Ako dedič mám obavy, že majetok nachádzajúci sa v byte mojej matky by mohol byť rozkradnutý, pretože je vyhotovených viacero kľúčov od bytu, ktoré moja matka dávala svojim známym.

Žiadam preto, aby dvere do bytu mojej matky boli zapečatené.

Som pripravený poskytnúť potrebnú pomoc a môžem predložiť kľúče od jej bytu. Jedny kľúče zanechala matka v nemocnici, kde zomrela a v domove dôchodcov, kde žila. O tom, kde sú ostatné kľúče, nemám žiadne správy.


Za vyhovenie mojej žiadosti vopred ďakujemV Bratislave, dňa 30. augusta 2010

................................
Lukáš Silný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa