Žiadosť o vydanie potvrdenia o zamestnaní

Alternatívny názov: Žiadosť o potvrdenie o zamestnaní pre zamestnanca po skončení pracovného pomeru

Popis: Ponúkame Vám vzor žiadosti o vydanie potvrdenia o zamestnaní, ktoré žiada zamestnanec od zamestnávateľa po skončení pracovného pomeru, pretože mu ešte nebolo vydané.

vložené: 30.augusta 2010 14:52
zobrazené: 16165

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zamestnaní

K rozviazaniu pracovného pomeru dohodou s Vašou spoločnosťou som pristúpil dňa 01.08.2010. Mojej žiadosti o vydanie potvrdenia o zamestnaní, ktorú som vzniesol pri skončení pracovného pomeru, nebolo vyhovené.

Rád by som firmu upozornil na ustanovenia § 75 odst. 2 ZP, podľa ktorého máte povinnosť vystaviť potvrdenie o zamestnaní, kde budú uvedené všetky údaje obsiahnuté v tomto ustanovení.

Pokiaľ toto potvrdenie neobržím do 30.09.2010, som pripravený domáhať sa svojho nároku súdnou cestou.

V Bratislave, dňa 20.08.2010

Ján Vážny
žiadateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa