Žaloba o náhradu škody na odloženej veci

Alternatívny názov: Žiadosť o náhradu škody za odcudzenú odloženú vec

Popis: Ponúkame vzor žaloby o náhradu škody za vec, ktorú si zamestnanec počas zamestnania odložil a bola mu odcudzená.

vložené: 2.septembra 2010 14:41
zobrazené: 2549

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaná:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Žaloba o náhradu škody na odloženej veci

Súdny poplatok vo výške 40,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Od 19.4.2002 som u žalovanej firmy zamestnaný na hlavný pracovný pomer ako strážnik objektu. Žalovaná firma zaisťuje pravidelné tréningy sebaobrany. Keď sa chodí cvičiť, tak osobné veci si zanechávame v hlavnej budove na recepcii v uzamknutom trezore. Tak som urobil aj 01.08.2010. Keď som prišiel k trezoru po hodine sebaobrany, tam mi bol odcudzený mobilný telefón model Nokia N73.

Čl. 2

2.1
Mobilný telefón som si zakúpil 23.04.2010 a jeho cena bola 350,- EUR. Keď som žalovanú firmu požiadal o náhradu, tak mi bolo oznámené, že som si svoj trezor nechal odomknutý a tým pádom mi nič uhrádzať nebude. Svedkov na to, že som si trezor uzamkol, mám.

Čl. 3

3.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi čiastku 350,- EUR nahradiť náklady konania, a to všetko do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 02.09.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch žalobcu
Výsluch svedka Juraja Nemca, pod adresou žalovanej firmy
Potvrdenie o zaplatení mobilného telefónu zo dňa 23.04.2010
Prípis zo dňa 08.08.2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa