Predčasná výpoveď poistnej zmluvy

Alternatívny názov: Vypovedanie poistnej zmluvy

Popis: Ponúkame vám vzor predčasnej výpovede poistnej zmluvy, v ktorej poistená osoba žiada o vrátenie nespotrebovaného poistného.

vložené: 11.augusta 2010 16:23
zobrazené: 9666

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Titul, meno, priezvisko:
Ing. Anna Belasá
Ulica, číslo, PSČ, mesto:
Hraničné námestie 28, 879 55 Bratislava
Rodné číslo:
665987/7896
Poistka č.:
125
Union
Romanova 15
876 55 Bratislava

V Bratislave, dňa 11.augusta 2010

Predčasná výpoveď poistnej zmluvy

Podávam výpoveď poistnej zmluvy č. 125, uzavretej s Vašou poisťovňou.
Zároveň Vás žiadam o vrátenie prípadného nespotrebovaného poistného na môj bankový účet č. 7899556/0022.


S úctou

..........................
Ing. Anna Belasá

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa