Žiadosť o zriadenie vecného bremena na elektrickú prípojku

Alternatívny názov: Zmluva o budúcej zmluve na vecné bremeno vo forme elektrickej prípojky

Popis: Vyberte si vzor žiadosti o zriadenie vecného bremena na parcelu, na ktorej sa zriadi elektrická prípojka a oprávnení tak budú mať k nej prístup.

vložené: 26.augusta 2010 15:25
zobrazené: 10268

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Bratislavský samosprávny kraj
Odbor správy majetku a prevádzky
Prievozská 25
852 02 Bratislava

ABC a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Ján Vážny

V Bratislave dňa 20.08.2010

Žiadosť o zriadenie vecného bremena na elektrickú prípojku

Žiadam o zriadenie vecného bremena na na parcele č. 1234/A a parcele č. 9876/B k. ú. Bratislava Staré Mesto.

Vecné bremeno formou zmluvy požadujem z dôvodu realizovania elektrickej prípojky pred výrobnou halou firmy ABC a.s. na Nábrežnej ulici č. 14, 841 01 Bratislava.

Na základe jednania súhlasím s jednorázovou odplatou za zriadenie vecného bremena v sume 3 300,- EUR.

S pozdravom

Ing. Ján Vážny
ABC a.s.
žiadateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa